Goście (1983)

Jest rok 2484, życiu na Ziemi zagraża zbliżający się meteor. Co gorsza, mogące przyczynić się do ocalenia planety, zapiski żyjącego w XX wieku jedenastoletniego geniusza matematycznego, nie zachowały się! Specjalna ekspedycja wyrusza 500 lat wstecz, by nie dopuścić do pożaru, który strawił bezcenne notatki…