Wóz do Wiednia (1966)

Film powstały w duchu Czechosłowackiej Nowej Fali.

W maju 1945 roku, gdy II wojna światowa dobiega końca, Niemcy wieszają męża młodej kobiety. Wkrótce potem w jej obejściu zjawiają się dwaj żołnierze sił okupanta, z których jeden jest poważnie ranny. Żądają, by kobieta zawiozła ich do najbliższej austriackiej wsi. Jednak wdowa wykorzystuje sytuację, by pomścić męża…

Warto obejrzeć dla poruszającej kreacji aktorskiej stworzonej przez Ivę Janžurovą.