Wampir (1932)

Początkowo film nie zaskarbił sobie przychylności krytyków, jednak współcześnie dzieło odbierane jest pozytywnie głównie przez wzgląd na specyfikę narracji. Estetycznie tytuł wpisuje się w nurt niemieckiego ekspresjonizmu.

Film opowiada historię zafascynowanego okultyzmem młodzieńca spędzającego wakacje w wiosce terroryzowanej przez wampira.

Warto nadmienić, że większość obsady nie zajmowała się aktorstwem zawodowo. Julian West, czyli filmowy Allan Grey a w rzeczywistości rosyjski szlachcic, zgodził się sfinansować produkcję w zamian za rolę. W przyszłości West miał wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie stał się wpływowym dziennikarzem modowym i mentorem projektantów, wśród których, między innymi, znalazł się… Calvin Klein.