Klatka dla dużego ptaka (1972)

Film prezentuje historię wmanewrowanej w napad młodej dziewczyny, która zostaje osadzona w obozie pracy.

O brutalności filmu niech zaświadczy fakt, iż w obawie przed restrykcyjną oceną „X” nadawaną filmom tylko dla dorosłych, okrojono sekwencję gwałtu więźniarek na strażniku.