Iwan Groźny cz.2. Spisek bojarów (1958)

Po otrzymaniu Nagrody Stalina w 1946 roku za pierwszą część filmu, druga została przyjęta przez przywódcę bardzo chłodno, spotykając się z zarzutem niewystarczającego zmitologizowania postaci cara. Sama produkcja została wydana dopiero po śmierci zarówno reżysera, jak i dyktatora, niemal w dziesięć lat po ukończeniu zdjęć do filmu. Tytuł znalazł się na liście „1001 filmów, które musisz zobaczyć zanim umrzesz”.

Druga część pokazuje przemianę bohatera z pełnego dobrych chęci idealisty w podejrzliwego samotnika. W następstwie nieudanego zamachu na życie cara otruta zostaje jego żona. Nadrzędnym celem Iwana IV staje się zjednoczenie Rosji pod własnym panowaniem, w czym mają mu pomóc oprycznicy. Żądza władzy i wszechobecna podejrzliwość doprowadzają władcę do obłędu…

Jest to kontynuacja tytułu „Iwan Groźny”.