Człowiek z kamerą filmową (1929)

Obraz wywarł kolosalny wpływ na rozwój kinematografii, prezentując widzom wszelkiego rodzaju techniki kamery. Tytuł znalazł się na liście „1001 filmów, które musisz zobaczyć zanim umrzesz”.

Ten niemy film dokumentalny portretuje życie moskiewskiej metropolii pod koniec lat dwudziestych XX wieku.

W 2003 roku brytyjska grupa muzyczna The Cinematic Orchestra wydała album ze stworzoną przez siebie ścieżką dźwiękową do filmu.