Błękitny ptak (1976)

Zdjęcia do filmu powstawały na terenie ZSRR. Film był pierwszą koprodukcją amerykańsko-radziecką w trakcie „zimnej wojny”.

Opowieść o rodzeństwie, które wyrusza w pełną niesamowitych przygód podróż celem odnalezienia tytułowego „błękitnego ptaka”.

Scenariusz do filmu został oparty o sztukę Maurice'a Maeterlincka wydaną pod tym samym tytułem w 1908 roku.