Aleksander Newski (1938)

Po podpisaniu niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939 roku, emisja filmu w Związku Radzieckim została zakazana z uwagi na antyniemiecki wydźwięk filmu. W 1941 roku, gdy warunki paktu zostały naruszone, Józef Stalin zażądał podobno, aby film był emitowany w każdym sowieckim kinie jako element nawoływania przeciwko hitlerowskiej inwazji.

Jest to opowieść o historycznych wydarzeniach z 1242 roku, kiedy to książę Nowogrodu Wielkiego - Aleksander Newski zasłynął jako głównodowodzący armii, która odparła atak krzyżackich najeźdźców.

Obraz dopełnia skomponowana na potrzeby filmu muzyka Siergieja Prokofiewa, z którą zgodnie z wizją Eisensteina, w zależności od dynamiki zdarzeń, zespolona jest warstwa wizualna. Ten rodzaj zastosowanego montażu nosi nazwę montażu polifonicznego.

 

Przeczytaj recenzję filmu